Grundskola: nationella prov åk 9

Innehåller information om nationella prov i årskurs 9. Proven är obligatoriska och resultaten är ett av flera kvalitetsmått på utbildningen, lokalt och nationellt. Statistiken över resutlaten används också för att belysa likvärdigheten i betygssättningen.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Grundskola: nationella prov åk 9 har följande subregister:

Ämne: SV, ENG, MA

Nationella prov är obligatoriska prov i årskurs 9. Resultaten från dessa är ett av flera kvalitetsmått på utbildningen, lokalt och nationellt. Resultaten används också för att belysa likvärdigheten i betygssättningen.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0116

Ämne: SV, ENG, MA, NO, SO

Nationella prov är obligatoriska prov i årskurs 9. Nationella prov görs i ämnena matematik, engelska, svenska, svenska som andra språk, historia, geografi, religion, samhällskunskap, kemi, fysik och biologi.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0116