Nationellt kvalitetsregister myeloproliferativa sjukdomar
MPN-registret

Nationellt kvalitetsregister myeloproliferativa sjukdomar inkluderar nydiagnostiserade fall av essentiell trombocytemi (ET), polycytemia vera (PV), primär myelofibros (PMF), kronisk myeloproliferativ sjukdom UNS (MPN-U), prefibrotisk myelofibros, kronisk neutrofil leukemi (KNL) och kronisk eosinofil leukemi ink. hypereosinofilt syndrom (KEL). Data insamlas för diagnostik, behandling och uppföljning samt genomgångna komplikationer relaterade till sjukdomarna. Utförda mutationsanalyser som JAK2, kalretikulin eller MPL-mutation registreras samt givna cytoreduktiva behandlingar, ASA och övriga behandlingsval enligt Nationellt vårdprogram myeloproliferativ neoplasi.

Registerhållande organisation

Karolinska Universitetssjukhuset

Webbplats

https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/blod-lymfom-myelom/myeloproliferativa-sjukdomar-mpn/kvalitetsregister/

Syfte

Syftet är att säkerställa att samtliga patienter i landet erhåller likvärdig utredning, behandling och uppföljning utifrån rekommendationer i det nationella vårdprogrammet. Registret utgör även god grund för kvalitativa förbättringsarbeten samt forskning.