SCB:s företagsregister

SCB ska, enligt förordning SFS 1984:692, hålla ett allmänt företagsregister. Registret innehåller samtliga registrerade företag i Sverige och dess arbetsställen.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

SCB:s företagsregister har följande subregister:

Arbetsställeenheter

Arbetsställeenheten (AE) är en geografiskt avgränsad del av ett företag (en adress) där verksamhet bedrivs. Omfattar både verksamma och nedlagda arbetsställeenheter. Används bl.a. vid beställningar av tidsserier.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0108

Juridiska enheter

Juridiska enheter (JE) i SCB:s företagsregister omfattar samtliga juridiska personer, fysiska personer med firma och/eller som är arbetsgivare och/eller momsregistrerade och/eller F-skatteregistrerade, samt vissa dödsbon.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0108