Yrkesregistret

Yrkesregistret omfattar hela den folkbokförda befolkningen i åldern 16 år och äldre per den 31/12 härrörande år. Registret innehåller information om yrkesgruppstillhörighet mm.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Yrkesregistret har följande subregister:

Förvärvsarbetande

Yrkesregistret omfattar hela den folkbokförda befolkningen i åldern 16 år och äldre den 31/12 resp. år.

Förvärvsarbetande innehåller de personer som är novembersysselsatta resp. år. Registret innehåller information om yrkesgruppstillhörighet m.m.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AM0208

Grundregister (Yrkesreg)

Yrkesregistret omfattar hela den folkbokförda befolkningen i åldern 16 år och äldre per den 31/12 härrörande år. Registret innehåller information om yrkesgruppstillhörighet mm.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AM0208

Yrkesverksamma

Yrkesverksamma är en redovisningsgrupp hämtad från Yrkesregistret och omfattar de folkbokförda personerna i åldern 16 år och äldre per den 31/12 härrörande år. Personen måste ha tjänat ett prisbasbelopp under året. Yrke redovisas efter största förvärvskällan under året.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AM0208