Konjunkturlöner kommuner (KLK)

Innehåller uppgifter om löner och sysselsättning för anställda inom kommuner. Uppgifterna samlas in månatligen.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Konjunkturlöner kommuner (KLK) har följande subregister: