Endovaskulär behandling av akut ischemisk stroke
EVAS-registret

Registret för endovaskulär behandling av stroke (EVAS) är ett Nationellt Kvalitetsregister för endovaskulär behandling. EVAS-registret innehåller uppgifter om vårdkontakter, diagnos och behandling avseende patienter med stroke orsakad av blodpropp i ett kärl i hjärnan där endovaskulär behandling, s.k. trombektomi, har utförts.

Registerhållande organisation

Karolinska Universitetssjukhuset på uppdrag av Region Stockholm

Webbplats

https://evas-registret.se/

Syfte

Syftet med EVAS-registret är utveckla kvaliteten och säkerheten inom vården, främja implementering och följsamhet av evidensbaserade guidelines och vårdrekommendationer, förbättra patientupplevelsen samt vara ett instrument för förbättringsarbete på såväl lokal, regional som nationell nivå. Ytterligare syfte är att utgöra en grund för forskning.

Subregister

Endovaskulär behandling av akut ischemisk stroke har följande subregister:

Endovaskulär behandling av stroke

Referensperiod