Europaparlamentsval, valdeltagande

Registret innehåller data som ligger till grund för statistik som visar valdeltagandet i olika grupper i samhället, bland annat uppdelat på län, kön, ålder, inkomst och civilstånd. Resultaten är ett komplement till röstsammanräkningen som visar valdeltagandet totalt sett och i olika regioner.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Europaparlamentsval, valdeltagande har följande subregister:

Valdeltagande

Syftet är att komplettera bilden av det totala och regionala valdeltagandet vid Europaparlamentsvalen och på så vis ge en utförligare beskrivning av valdeltagandet i olika befolkningsgrupper.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=ME0110