Elevpaneler

Registret innehåller data som ligger till grund för statistik som beskriver elevers skolgång under deras tid i grundskolan.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Elevpaneler har följande subregister:

Elevpanel 6

Syftet är att beskriva elevströmmar inom skolväsendet. Elevernas skolsituation undersöks varje vårtermin fr.o.m. årskurs 3 t.o.m. årskurs 9. Statistiken utgör underlag för utvärdering av skolans verksamhet och skolreformer. I undersökningen studeras bl.a. undervisningssituation, ämnesval och pedagogiskt stöd.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0501

Elevpanel 7

Syftet är att beskriva elevströmmar inom skolväsendet. Elevernas skolsituation undersöks varje vårtermin fr.o.m. årskurs 3 t.o.m. årskurs 9. Statistiken utgör underlag för utvärdering av skolans verksamhet och skolreformer. I undersökningen studeras bl.a. undervisningssituation, ämnesval och pedagogiskt stöd.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0501

Elevpanel 8

Syftet är att beskriva elevströmmar inom skolväsendet. Elevernas skolsituation undersöks varje vårtermin fr.o.m. årskurs 3 t.o.m. årskurs 9. Statistiken utgör underlag för utvärdering av skolans verksamhet och skolreformer. I undersökningen studeras bl.a. undervisningssituation, ämnesval och pedagogiskt stöd.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0501