Befolkningsregistret (RTB)

RTB innehåller uppgifter som är av grundläggande betydelse för information om den folkbokförda befolkningen i Sverige.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Befolkningsregistret (RTB) har följande subregister:

Asylsökande

Registret består av personer som under året har sökt asyl i Sverige. Uppgifterna hämtas från Migrationsverkets mottagningssystem. Registret utgör grunden för officiell statisitk.

Registret lagras i två former; ett register för alla asylsökande under året och ett register för asylsökande som är folkbokförda 31 december respektive år.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BE0101

Civilståndsändringar

Registervarianten innehåller civilståndsändringar för kalenderår och som inrapporterats under tidsperioden 1 januari aktuellt kalenderår till och med 31 januari året efter aktuellt kalenderår. (Händelser som inrapporterats efter 13-månaderperioden kommer inte med i någon registerversion, däremot tas de hänsyn till i statistikredovisningen)

Regional indelning avser 1 januari aktuellt kalenderår.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BE0101

Döda

Registervarianten innehåller dödsfall för kalenderår och som inrapporterats under tidsperioden 1 januari aktuellt kalenderår till och med 31 januari året efter aktuellt kalenderår. (Händelser som inrapporterats efter 13-månaderperioden kommer inte med i någon registerversion, däremot tas de hänsyn till i statistikredovisningen.)

Regional indelning avser 1 januari aktuellt kalenderår.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BE0101

Dödfödda

Registervarianten innehåller dödfödda för kalenderår och som inrapporterats under tidsperioden 1 januari aktuellt kalenderår till och med 31 januari året efter aktuellt kalenderår. (Händelser som inrapporterats efter 13-månaderperioden kommer inte med i någon registerversion, däremot tas de hänsyn till i statistikredovisningen.)

Regional indelning avser 1 januari aktuellt kalenderår.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BE0101

Familjer 1990-1997

En familj baseras på de personer som är folkbokförda på samma fastighet och som har relationer med varandra. En familj omfattar maximalt två generationer med utgångspunkt från den yngsta generationen. Sambor som saknar gemensamt barn kan inte relateras till varandra och utgör därför två familjer. Uppgifterna avseende 1990-1997 härleddes år 2000 i samband med skapandet av familjevariabler i Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier (LISA) 1990-1997. Vid härledningen användes även andra källor än Skatteverket. Se vidare i Relaterad information.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BE0101

Familjer från 1998-

En RTB-familj baseras på de personer som är folkbokförda på samma fastighet och som har relationer med varandra. En RTB-familj omfattar maximalt två generationer med utgångspunkt från den yngsta generationen. Sambor som saknar gemensamt barn kan inte relateras till varandra och utgör därför två RTB-familjer. Se vidare i Relaterad information. Regional indelning avser 1 jan året efter aktuellt år.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BE0101

Folkbokförda personer

Folkbokförda personer innehåller uppgifter som är av grundläggande betydelse för information om den folkbokförda befolkningen i Sverige.

Regional indelning avser 1 jan året efter aktuellt år.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BE0101

Födda

Registervarianten innehåller födda för kalenderår och som inrapporterats under tidsperioden 1 januari aktuellt kalenderår till och med 31 januari året efter aktuellt kalenderår. (Händelser som inrapporterats efter 13-månaderperioden kommer inte med i någon registerversion, däremot tas de hänsyn till i statistikredovisningen.)

Regional indelning avser 1 januari aktuellt kalenderår.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BE0101

Grund för bosättning

Registret består av personer som invandrat och som beviljats uppehållstillstånd (icke EU-medborgare) eller fått uppehållsrätt i Sverige (EU-medborgare och deras familjer) under aktuellt år. Registret utgör grunden för officiell statistik.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BE0101

Hushåll

Ett hushåll består av de personer som är folkbokförda på samma lägenhet. Med lägenhet avses även småhus. Regional indelning avser 1 jan året efter aktuellt år.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BE0101

In- och utvandringar 1968-1997

Registervarianten innehåller in- och utvandringar för åren 1968 - 1997 som har inrapporterats mellan vecka 1 1968 och vecka 52 1997..

Regional indelning avser 1 januari aktuellt kalenderår. Undantag för 1973 som avser indelningen 1 jan 1974.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BE0101

Inrikes flyttningar

Registervarianten innehåller inrikes flyttningar för kalenderår och som inrapporterats under tidsperioden 1 januari aktuellt kalenderår till och med 31 januari året efter aktuellt kalenderår. (Händelser som inrapporterats efter 13-månaderperioden kommer inte med i någon registerversion, däremot tas de hänsyn till i statistikredovisningen.)

Regional indelning avser 1 januari aktuellt kalenderår.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BE0101

Invandringar

Registervarianten innehåller invandringar för kalenderår och som inrapporterats under tidsperioden 1 januari aktuellt kalenderår till och med 31 januari året efter aktuellt kalenderår. (Händelser som inrapporterats efter 13-månaderperioden kommer inte med i någon registerversion, däremot tas de hänsyn till i statistikredovisningen.)

Regional indelning avser 1 januari aktuellt kalenderår.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BE0101

Medborgarskapsändringar

Registervarianten innehåller medborgarskaps- ändringar för kalenderår och som inrapporterats under tidsperioden 1 jan aktuellt kalenderår till och med 31 jan året efter aktuellt kalenderår. (Händelser som inrapporterats efter 13-månaderperioden kommer inte med i någon registerversion, däremot tas de hänsyn till i statistikredovisningen.).

Regional indelning avser 1 januari aktuellt kalenderår.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BE0101

Utvandringar

Registervarianten innehåller utvandringar för kalenderår och som inrapporterats under tidsperioden 1 januari aktuellt kalenderår till och med 31 januari året efter aktuellt kalenderår. (Händelser som inrapporterats efter 13-månaderperioden kommer inte med i någon registerversion, däremot tas de hänsyn till i statistikredovisningen.)

Regional indelning avser 1 januari aktuellt kalenderår.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BE0101