Skyddad natur

Antal och arealer av skyddade områden, läns- och kommunvis.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Skyddad natur har följande subregister: