Räkenskapssammandrag (RS)

Syftet med undersökningen är att både på kommun- , landstings- och riksnivå ge en tillförlitlig information om kommunernas och landstingens ekonomi, nuläge och utveckling. RS används av nationalräkenskaperna (NR) som källa för att beräkna kommunernas och landstingens andel av BNP, finansiellt sparande, investeringar och transfereringar.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Räkenskapssammandrag (RS) har följande subregister: