Månatlig elstatistik

Innehåller uppgifter om den svenska tillförseln och användningen av el. Registret baseras på månadsundersökningar.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Månatlig elstatistik har följande subregister:

Månatlig elstatistik

Innehåller uppgifter om den svenska tillförseln och användningen av el. Registret baseras på månadsundersökningar.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=EN0108