Priser för nyproducerade bostäder

Statistiken ska ge underlag för att belysa priser och prisutveckling samt tekniskt utformning för nyproduktion av bostäder.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Priser för nyproducerade bostäder har följande subregister:

Priser för nyproducerade bostäder

Statistiken ska ge underlag för att belysa priser och prisutveckling samt tekniskt utformning för nyproduktion av bostäder.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BO0201