Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS)

Syftet med registret är att utifrån administrativ data producera statistik som visar befolkningens arbetsmarknadsstatus.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS) har följande subregister:

Preliminära månadsuppgifter

Uppgifterna ligger till grund för preliminär statistik per månad. Syftet med att framställa de preliminära registren är att kunna redovisa statistik om arbetsmarknadsstatus så snart som möjligt efter referensmånaden.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AM0210

Slutliga månadsuppgifter

Uppgifterna ligger till grund för slutlig statistik per månad. De slutliga månadsregistren innehåller mer uppdaterad och korrigerad administrativ information än de preliminära månadsversionerna.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AM0210

Årsuppgifter

Registervarianten innehåller uppgifter om samtliga personer som var folkbokförda i Sverige vid slutet av året och beskriver varje individs arbetsmarknadsstatus under november månad.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AM0210

Årsuppgifter - Arbetsställen

Registervarianten innehåller information om samtliga arbetsställen som under året har haft minst en anställd samt arbetsställen för egna företagare.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AM0210

Årsuppgifter - Jobb

Registervarianten innehåller information om alla personer som någon gång under året varit anställd eller företagare samt alla företag som dessa varit kopplade till.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AM0210