Produktionsindex över näringslivet

Produktionsindex över näringslivet är en indikator som ger ett mått på produktionen i det svenska näringslivet varje månad; dvs. produktion av varor och av tjänster inom den privata sektorn.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Produktionsindex över näringslivet har följande subregister:

Produktionsindex över näringsl

Produktionsindex över näringslivet är en indikator som ger ett mått på produktionen i det svenska näringslivet varje månad; dvs. produktion av varor och av tjänster inom den privata sektorn. Produktionsindex över näringslivet baseras på uppgifter från Tjänsteproduktionsindex, Industriproduktionsindex och Byggproduktionsindex.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0004