Befolkningsframskrivningar

Huvudsyftet för produkten är att göra framskrivningar av Sveriges befolkning fördelad på ålder, kön och sju födelselandsgrupper som underlag för samhällsplaneringen.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Befolkningsframskrivningar har följande subregister:

Döda och dödstal

Registret innehåller de antagna dödstalen och en framskrivning av antalet döda. Uppgifterna är aggregerade på kön, ålder och fem födelselandsgrupper.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BE0401

Framskrivning av befolkningen

Registret innehåller en framskrivning av befolkningen. Uppgifterna är aggregerade på kön, ålder och fem födelselandsgrupper.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BE0401

Födda och fruktsamhetstal

Registret innehåller de antagna fruktsamhetstalen och en framskrivning av antalet födda. Uppgifterna är aggregerade på kön, moderns ålder och fem födelselandsgrupper.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BE0401

Invandrare

Huvudsyftet för produkten är att göra framskrivningar av Sveriges befolkning fördelad på ålder, kön och fem födelselandsgrupper som underlag för samhällsplaneringen. Som en biprodukt kommer en framskrivning av antalet invandrare.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BE0401

Utvandrare och utflyttartal

Huvudsyftet för produkten är att göra framskrivningar av Sveriges befolkning fördelad på ålder, kön och fem födelselandsgrupper som underlag för samhällsplaneringen. Som en biprodukt kommer en framskrivning av antalet utvandrare.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BE0401