CVTS

Statistiken visar bland annat företagens erbjudande av personalutbildning, anställdas deltagande i personalutbildning, personalutbildningstimmar och personalutbildningskostnader. Undersökningen är gemensam för EU.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

CVTS har följande subregister:

CVTS

Syftet med undersökningen är att mäta personalutbildning i företagen. Detta avser företagens organisation av personalutbildning respektive anställdas deltagande i personalutbildning samt kurstimmar och kurskostnader. Personalutbildning omfattar deltagande i formell utbildning, icke-formell utbildning och informellt lärande som helt eller delvis har finansierats av arbetsgivaren.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0541