Registret för Otoskleroskirurgi
Otosklerosregistret; OTO

Registret för otoskleroskirurgi är ett Nationellt Kvalitetsregister för patienter som opereras med stapeskirurgi pga. otoskleros. Det innehåller uppgifter om operationsmetoder, uppmätt pre- och postoperativ hörsel samt patientrapporterade utfallsmått.

Registerhållande organisation

Karolinska Universitetssjukhuset

Webbplats

https://oto.registercentrum.se/

Syfte

Otosklerosregistrets syfte är att säkerställa hög kvalitet på den otoskleroskirurgi som bedrivs i Sverige och möjliggöra jämförelse av resultat mellan de otokirurgiska enheterna. Därtill utgör registret en grund för forskning