Lönestruktur, kommuner (SLK)

Beskriver löner och sysselsättning inom kommunerna. Undersökningen är årlig.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Lönestruktur, kommuner (SLK) har följande subregister:

Lönestruktur, kommuner

Registret innehåller uppgifter för anställda inom kommuner. Uppgifterna är insamlade av Sveriges Kommuner och Regioner. Vissa av variablerna i registret är hämtade ur befintliga register och vissa är härledda.

Syftet med undersökningen är att årligen belysa löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor i termer av nivå, utveckling och struktur.

Resultaten från undersökningen publiceras i ett Statistiskt meddelande, AM52, samt i SCB:s statistiska databas.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AM0106