Kvartalsvis bränslestatistik

Statistiken belyser de kortperiodiska variationerna i tillförsel och användning av bränslen inom industri samt el-, gas-, och värmeverk.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Kvartalsvis bränslestatistik har följande subregister:

Industrins bränsleförbrukning

Registret innehåller kvartalsvisa uppgifter om bränsleförbrukning och lager mm för arbetsställen inom industrin. Statistiken har funnits sedan 1972.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=EN0106

Värmeverkens energiförbrukning

Registret innehåller kvartalsvisa uppgifter om bränsleförbrukning och lager mm för el-, gas- och värmeverken. Statistiken har funnits sedan 1972.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=EN0106