Svenskt Bråckregister

Svenskt Bråckregister är ett nationellt kvalitetsregister för ljumskbråckskirurgi för patienter som är 15 år och äldre. Registret innehåller information om operations- och bedövningsmetoder, bråckanatomi och eventuella komplikationer. Vidare innehåller registret information om väntetider och generell information om operationstillfället.

Registerhållande organisation

Region Västerbotten

Webbplats

https://www.svensktbrackregister.se/

Syfte

Syftet med Bråckregistret är att följa utveckling inom svensk bråckkirurgi beträffande operationsmetoder, väntetider, vårdform och resultat samt skapa en tillförlitlig grund för lokal utvärdering av behandlingsresultat genom att möjliggöra gemensamma undersökningar av epidemiologisk eller prospektivt randomiserad karaktär.

Subregister

Svenskt Bråckregister har följande subregister:

Ljumskbråck

Referensperiod