Internationella företag

Undersökningar som undersöker ägandet in och ut ur Sverige. Dels utlandsägda företag i Sverige, samt svenska koncerners dotterbolag i utlandet. Foreignt Affiliates Statistics (FATS) hos Eurostat.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Internationella företag har följande subregister:

Svenska koncerner med dotterbolag i utla

Undersökningen syftar till att belysa omfattningen och förändringen av svenska koncerners verksamhet i utlandet.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV1501