Deltagare i sfi

Syftet med enkätundersökningen är att belysa faktorer som kan påverka studieresultat, undersöka om sfi ger tillräckliga kunskaper för att klara sig i samhället samt framtidsplaner för deltagande i sfi.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Deltagare i sfi har följande subregister:

Deltagare i svenskundervisning

Syftet med enkätundersökningen är att belysa faktorer som kan påverka studieresultat, undersöka om sfi ger tillräckliga kunskaper för att klara sig i samhället samt framtidsplaner för deltagande i sfi.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0539