Utförarregistret

Beskriver utförare av offentliga tjänster.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Utförarregistret har följande subregister: