Skörd av potatis

Uppgifter om skörd av potatis

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Skörd av potatis har följande subregister: