Nationellt centrum för flexibelt lärande

Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skol- sektorn. Syftet med uppföljningssystemet är att ge en samlad bild av skolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Nationellt centrum för flexibelt lärande har följande subregister: