Registerbaserad arbetsmarkn.stat (RAMS)

Totalräknat register över befolkningen med uppgifter om sysselsättning, pendling, arbetskraftsflöden m.m.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Registerbaserad arbetsmarkn.stat (RAMS) har följande subregister:

Arbetsställen

Registervarianten innehåller information om de arbetsställen som förekommer i den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AM0207

FAD, Arbetsställen

Registervarianten innehåller information om kvarvarande, nybildade och avknoppade arbetsställen, information som tas fram med hjälp av registerdata.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AM0207

FAD, Företag

Registervarianten innehåller information om kvarvarande, nybildade och avknoppade företag, information som tas fram med hjälp av registerdata.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AM0207

FAD, Nedlagda arbetsställen

Registervarianten innehåller information om nedlagda arbetsställen samt nedlagda via sammanslagning, information som tas fram med hjälp av registerdata. Registret innehåller endast en identitet och klassificering övrig information finns i föregående års FAD, Arbetsställen.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AM0207

FAD, Nedlagda företag

Registervarianten innehåller information om nedlagda företag samt nedlagda via sammanslagning, information som tas fram med hjälp av registerdata. Registret innehåller endast en identitet och klassificering övrig information finns i föregående års FAD, Företag.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AM0207

Företag

Registervarianten innehåller information om de företag som förekommer i den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AM0207

Individer

Registervarianten innehåller uppgifter om samtliga personer som var folkbokförda i Sverige vid slutet av året och beskriver varje individs sysselsättningssituation under november månad.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AM0207

Jobbregistret

Registervarianten innehåller information om alla kontrolluppgifter som utbetalats av svenska arbetsgivare och som är större än 99 kr samt uppgifter på nettoinkomst av näringsverksamhet.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AM0207