RIKSHÖFT
Nationellt Kvalitetsregister för patienter med höftfraktur

RIKSHÖFT är ett Nationellt Kvalitetsregister för patienter med höftfraktur. Registret innehåller uppgifter om frakturen, operation och vilka besvär de som drabbas av höftfraktur har under vårdförloppet och hur återhämtningen går under de första 4 månaderna, tex gångfunktion, gånghjälpmedel, smärta vid 4 månader, boendeform, vårdtid, kognitivt status, BMI och trycksår.

Registerhållande organisation

Region Skåne

Webbplats

https://www.rikshöft.se/

Syfte

Syftet med RIKSHÖFT är att förbättra vården genom att redovisa resultatmått, processmått och förändringar som sker, detta för att jämföra och skapa en jämn och hög vårdkvalitet i landet. Ytterligare ett syfte är att utgöra grund för forskning.

Subregister

RIKSHÖFT har följande subregister:

Primäroperation

Primäroperationer av höftfrakturer.

Referensperiod

Reoperation

Reoperationer av höftfrakturer.

Referensperiod

Uppföljning efter 4 månader

Uppföljning av primäroperationer efter 4 månader.

Referensperiod