Regional omsättningsstatistik (REGO)

Registerbaserad sammanställning av momsdeklarationer för företag fördelat på företagets arbetsställen.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Regional omsättningsstatistik (REGO) har följande subregister:

Arbetsställe, månad

Registerbaserad sammanställning av momsdeklarationer för företag fördelat på företagets arbetsställen, redovisat per arbetsställe och månad.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV2900

Arbetsställe, år

Registerbaserad sammanställning av momsdeklarationer för företag fördelat på företagets arbetsställen, redovisat per arbetsställe och år.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV2900

Bransch, kommun, månad

Registerbaserad sammanställning av momsdeklarationer för företag fördelat på företagets arbetsställen, redovisat per bransch, kommun och månad.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV2900

Bransch, kommun, år

Registerbaserad sammanställning av momsdeklarationer för företag fördelat på företagets arbetsställen, redovisat per bransch, kommun och år.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV2900