Structure of Earnings Survey

Statistikens syfte är att belysa lönebildning, lönestruktur och löneskillnader totalt och mellan olika grupper.Uppgifterna används för analyser och jämförelser avseende länder inom den Europeiska Gemenskapen.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Structure of Earnings Survey har följande subregister:

Företag

Syftet är att belysa olika lönekomponenters nivåer samt dess struktur och fördelning. Registervarianten innehåller företagsuppgifter.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AM0116

Företag/Organisationer

Syftet är att belysa olika lönekomponenters nivåer samt dess struktur och fördelning. Registervarianten innehåller företagsuppgifter.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AM0116

Individer

Syftet är att belysa olika lönekomponenters nivåer samt dess struktur och fördelning. Registervarianten innehåller individuppgifter.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AM0116

Individer i privat sektor

Syftet är att belysa olika lönekomponenters nivåer samt dess struktur och fördelning. Registervarianten innehåller individuppgifter.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AM0116