Lönesummestatistik

LSUM innehåller kontrolluppgifter (KU) från arbetsgivare och utbetalare av skattepliktiga sociala ersättningar. KU ger bl.a. information om individernas kontanta bruttolöner vilka summeras till lönesummor och fördelas ex. efter region. LSUM innehåller också lönesummor aggregerade till arbetsställe- eller företagsnivå.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Lönesummestatistik har följande subregister:

Anställningar - dagbefolkning

Syftet är att belysa nivå och utveckling av lönesummor och preliminär A-skatt ur ett näringslivsperspektiv.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AM0302

Anställningar - nattbefolkning

Syftet är att belysa nivå och utveckling av lönesummor och preliminär A-skatt ur ett demografiskt perspektiv.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AM0302

Arbetsställen

Syftet är att belysa lönesummornas nivå och utveckling på arbetsställenivå. Registret innehåller information om arbetsställets belägenhet och bransch vilket innebär att lönesumman kan fördelas efter dessa variabler.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AM0302