Priser på elenergi

Statistiken skall belysa nivån på och utvecklingen av elpriser och nättjänst för olika kategorier av användare. Undersökningen genomfördes första gången avseende januari år 1977.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Priser på elenergi har följande subregister:

Priser på elenergi

Statistiken skall belysa nivån på och utvecklingen av elpriser och nättjänst för olika kategorier av användare. Undersökningen genomfördes första gången avseende januari år 1977.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=EN0301