Studerandes levnadsvillkor

Syftet med undersökningen var att ge en beskrivning av högskolestudentens sociala och ekonomiska situation samt att undersöka om och i vilken omfattning dessa faktorer påverkar studierna

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Studerandes levnadsvillkor har följande subregister:

Studerandes levnadsvillkor

Syftet med undersökningen var att ge en beskrivning av högskolestudentens sociala och ekonomiska situation samt att undersöka om och i vilken omfattning dessa faktorer påverkar studierna

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0535