Förskoleklass

Undersökningen om elever i förskoleklass är en del av Skolverkets uppföljningssystem för skolväsendet. Syftet med systemet är att det ska ge en samlad bild av verksamheten och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Förskoleklass har följande subregister:

Grundskola

Uppgiftslämnaren är skola/skolenhet. Insamlingen består av uppgifter på individnivå.

Syftet med undersökningen är att den ska ge information om verksamheten i förskoleklass och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0104

Grundsärskola

Uppgiftslämnaren är skola/skolenhet. Insamlingen består av uppgifter på individnivå.

Syftet med undersökningen är att den ska ge information om verksamheten i förskoleklass organiserad inom grundsärskolan. Detta är underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0137

Specialskola

Uppgiftslämnaren är skola/skolenhet. Insamlingen består av uppgifter på individnivå.

Syftet med undersökningen är att den ska ge information om verksamheten i förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola. Detta är underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0122