Utbildningsregistret

Innehåller uppgifter om högsta utbildning för folkbokförda personer.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Utbildningsregistret har följande subregister:

Gymnasieintyg

Registervarianten innehåller personer som läst gymnasiala kurser och erhållit ett gymnasieintyg inom ett introduktionsprogram. Uppgifterna om gymnasieintyg används i framställningen av SCB:s Register över Befolkningens utbildning, i dagligt tal kallat Utbildningsregistret, vilket ligger till grund för statistik över befolkningens högsta utbildning.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0537

Personens högsta utbildning

Registret Befolkningens utbildning, i dagligt tal kallat Utbildningsregistret, ligger till grund för statistik över befolkningens högsta utbildning.
Denna variant innehåller alla folkbokförda vid aktuellt årskifte, och skall om möjligt innehålla uppgift om dessas f.n. högsta utbildning.
Uppgifterna om utbildning är kodade enligt Svensk utbildningsnomenklatur.
Årliga uppdateringar görs.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0537

Personens högsta utbildning,16-74 år

Registret Befolkningens utbildning, i dagligt tal kallat Utbildningsregistret, ligger till grund för statistik över befolkningens högsta utbildning.
Denna variant innehåller folkbokförda 16-74 år vid aktuellt årskifte och skall om möjligt innehålla uppgift om dessas f.n. högsta utbildning.
Uppgifterna om utbildning är kodade enligt Svensk utbildningsnomenklatur.
Årliga uppdateringar görs.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0537

Personens samtliga utbildningar

Registervarianten innehåller personer vars utbildningsuppgifter SCB har information om, både folkbokförda och ej folkbokförda personer. Personernas utbildningsuppgifter hämtas in årligen och läggs i ett register som innehåller personernas samtliga genomförda utbildningar, ett ackumulerat register. Uppgifterna om utbildning är kodade enligt Svensk utbildningsnomenklatur. Det ackumulerade registret används i produktionen av Registret över befolkningens utbildning som innehåller personens högsta utbildningsnivå.

Registret Befolkningens utbildning, i dagligt tal kallat Utbildningsregistret, ligger till grund för statistik över befolkningens högsta utbildning.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0537

Samlat betygsdokument/studiebevis

Registervarianten innehåller personer som läst gymnasiala kurser och erhållit ett samlat betygsdokument/studiebevis. Uppgifterna om gymnasieintyg används i framställningen av SCB:s Register över Befolkningens utbildning, i dagligt tal kallat Utbildningsregistret, vilket ligger till grund för statistik över befolkningens högsta utbildning.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0537