Graviditetsregistret

Graviditetsregistret är ett Nationellt Kvalitetsregister för mödrahälsovård, fosterdiagnostik och förlossning. Registret innehåller medicinska data om tidigare graviditeter och tidigare sjukdomshistoria, nuvarande graviditet, eventuella undersökningar, uppgifter om förlossningen, och uppgifter om barnets tillstånd och hälsa under de första levnadsdygnen. Andra uppgifter som registreras är exempelvis den gravida kvinnans levnadsvanor, utbildningsnivå, yrke och familjesituation.

Registerhållande organisation

Karolinska Universitetssjukhuset på uppdrag av Region Stockholm

Webbplats

https://www.medscinet.com/gr/

Syfte

Syftet är att förbättra hälsan för gravida kvinnor och deras barn genom att utveckla kvaliteten på vården genom hela vårdkedjan. Ytterligare syfte är att utgöra underlag för forskning inom området graviditet och förlossning.

Subregister

Graviditetsregistret har följande subregister:

Förlossning

Data registrerad i samband med förlossningen ifrån automatisk journalöverföring.

Referensperiod

MHV Graviditetskontroller

Data registrerad vid graviditetskontroller på Mödrahälsvården (MHV). Data från automatisk överföring från journalsystem.

Referensperiod

MHV Inskrivning

Data registrerad vid inskrivning på Mödrahälsvården (MHV) . Manuellt inmatade data.

Referensperiod

MHV Uppföljning

Data registrerad hos Mödrahälsvården (MHV) vid uppföljning av fullgången eller avbruten graviditet. Manuellt inmatade data.

Referensperiod

Ultraljudsundersökning

Data registrerad vid ultraljudsundersökning under graviditeten. Data från automatisk överföring från journalsystem.

Referensperiod