Svenskt Perioperativt Register
SPOR

Registerhållande organisation

Region Uppsala

Webbplats

https://spor.se/

Beskrivning

Svenskt Perioperativt Register (SPOR) är ett Nationellt Kvalitetsregister som innehåller uppgifter som registrerats i samband med operation. SPOR följer den perioperativa processen i sin helhet, från operationsanmälan tills det att patienten lämnar den postoperativa avdelningen och innehåller data om utredning, diagnos, behandling och provresultat.

Syfte

Syftet med SPOR är att utveckla kvaliteten på vården genom att jämföra vården mellan olika vårdgivare runt om i landet samt att ligga till grund för forskning.