Svenskt Perioperativt Register
SPOR

Svenskt Perioperativt Register (SPOR) är ett Nationellt Kvalitetsregister som innehåller uppgifter som registrerats i samband med operation. SPOR följer den perioperativa processen i sin helhet, från operationsanmälan tills det att patienten lämnar den postoperativa avdelningen och innehåller data om utredning, diagnos, behandling och provresultat.

Registerhållande organisation

Region Uppsala

Webbplats

https://spor.se/

Syfte

Syftet med SPOR är att utveckla kvaliteten på vården genom att jämföra vården mellan olika vårdgivare runt om i landet samt att ligga till grund för forskning.

Subregister

Svenskt Perioperativt Register har följande subregister:

Operationer

Referensperiod