Inträdet på arbetsmarknaden

Undersöka hur inträdet på arbetsmarknaden ser ut för personer med olika utbildningsbakgrund tre år efter avslutad utbildning.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Inträdet på arbetsmarknaden har följande subregister:

Högskoleexaminerade

Beskriva inträdet på arbetsmarknaden bland personer som examinerades från högskolans grundutbildning eller forskarutbildning.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0512

Högskolestuderande

Syftet är att beskriva situationen för tidigare högskole- och universitetsstuderande med fokus på jämförelsen mellan examinerade och ej examinerade. Viktigast är att mäta om individerna arbetar och om deras arbete är inom ett område som de har utbildat sig för.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0512