Fastighetsregistret

Fastighetsregistret innehåller uppgifter om fastigheter, byggnader, adresser m.m. Registret är ett basregister, och ska kunna sambearbetas med annan statistik. Uppgifterna levereras till SCB av Lantmäteriet.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Fastighetsregistret har följande subregister:

Fastighetsinformation

Innehåller uppgifter om alla fastigheter i Sverige.

En fastighet består av ett eller flera avgränsande områden på marken.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BO9901

Planinformation

Innehåller information om vilka planer och bestämmelser som gäller för en viss fastighet eller ett visst område

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BO9901