Nationella Kvalitetsregistret för Cervixcancerprevention
NKCx

Nationella Kvalitetsregistret för Cervixcancerprevention (NKCx) är ett Nationellt Kvalitetsregister för livmoderhalscancerprevention. Innehållet i NKCx sträcker sig från kallelser till gynekologisk cellprovtagning, till information om och resultat från provtagning från livmoderhalsen (cervix) vilket inkluderar cytologi, HPV och vävnadsprover tagna från alla gynekologiska lokalisationer. Registret innehåller även en kopia av Befolkningsregistret, varför det är möjligt att generera olika nyckeltal för screening som relateras till befolkningen som helhet.

Registerhållande organisation

Karolinska Universitetssjukhuset på uppdrag av Region Stockholm

Webbplats

http://www.nkcx.se

Syfte

Syftet med NKCx är att möjliggöra en data-baserad utveckling av kvaliteten på vården så att den ger ett maximalt effektivt skydd mot livmoderhalscancer. Det handlar bland annat om att nå bättre utredning och uppföljning, att undvika onödiga prov och kallelser samt att möjliggöra att fler kvinnor med risk för livmoderhalscancer fångas upp och erbjuds prov.

Subregister

Nationella Kvalitetsregistret för Cervixcancerprevention har följande subregister:

Cellprovtagning HPV

HPV-data innehåller nästan 1 miljon poster, det tillkommer ca. 350 000 nya prov med HPV resultat årligen. För providentifikation är remiss-serie, remissnummer, laboratorium och provtagnings-år nödvändiga, förutom dessa variabler finns även provtagningsdatum och provresultat (diagnosen som SNOMED-kod).

Referensperiod

Cellprovtagning cytologi

Cytologidata innehåller 23 miljoner poster, det tillkommer ca. 550 000 nya cytologiprov årligen. För providentifikation är remiss-serie, remissnummer, laboratorium och provtagnings-år nödvändiga, förutom dessa variabler finns även provtagningsdatum och provresultat (diagnosen som SNOMED-kod).

Referensperiod

Kallelsedata

Kallelsedata innehåller 19 miljoner poster, det utgår ca. 1 miljon nya kallelser varje år, de viktigaste variablerna är: kallelsetyp (I=Inbjudan, R=påminnelse), kallelsedatum och utfärdare av kallelsen.

Referensperiod

Vävnadsprover

Data om vävnadsprover (PAD) innehåller 1,5 miljoner poster, det tillkommer ca. 60 000 nya PAD-prov årligen. För providentifikation är remiss-serie, remissnummer, laboratorium och provtagnings-år nödvändiga, förutom dessa variabler finns även provtagningsdatum och provresultat (diagnosen som SNOMED-kod), samt topo-kod för lokalisationen.

Referensperiod