Nationella Kvalitetsregistret för Cervixcancerprevention
NKCx

Registerhållande organisation

Karolinska Universitetssjukhuset på uppdrag av Region Stockholm

Webbplats

http://www.nkcx.se

Beskrivning

Nationella Kvalitetsregistret för Cervixcancerprevention (NKCx) är ett Nationellt Kvalitetsregister för livmoderhalscancerprevention. Innehållet i NKCx sträcker sig från kallelser till gynekologisk cellprovtagning, till information om och resultat från provtagning från livmoderhalsen (cervix) vilket inkluderar cytologi, HPV och vävnadsprover tagna från alla gynekologiska lokalisationer. Registret innehåller även en kopia av Befolkningsregistret, varför det är möjligt att generera olika nyckeltal för screening som relateras till befolkningen som helhet.

Syfte

Syftet med NKCx är att möjliggöra en data-baserad utveckling av kvaliteten på vården så att den ger ett maximalt effektivt skydd mot livmoderhalscancer. Det handlar bland annat om att nå bättre utredning och uppföljning, att undvika onödiga prov och kallelser samt att möjliggöra att fler kvinnor med risk för livmoderhalscancer fångas upp och erbjuds prov.