Registret över befolkningens utbildning
Utbildningsregistret

Registerhållande organisation

SCB

Webbplats

https://www.scb.se/vara-tjanster/bestall-data-och-statistik/bestalla-mikrodata/vilka-mikrodata-finns/individregister/registret-over-befolkningens-utbildning/

Beskrivning

Utbildningsregistret är ett individregister hos SCB som innehåller information om högsta utbildningsnivå, utbildningsinriktning, år för avslutad utbildning, kommun för avslutad utbildning samt demografiska variabler.

Syfte

Utbildningsregistrets huvudsyfte är att utgöra underlag för att kunna framställa registerbaserad statistik om befolkningens högsta utbildningsnivå och utbildningsinriktning.