Företagsstatistik (FS)

Statistikens syfte är att belysa näringslivets struktur med avseende på lönsamhet, tillväxt, utveckling, finansiering och produktion mm. Statistiken redovisas på nationell nivå, branschmässigt avgränsad samt för tillverkningsindustrin även på regional nivå. Strukturstatistiken används främst som underlag för beräkning av national- och finansräkenskaper.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Företagsstatistik (FS) har följande subregister:

FS Slutdata (FE Ovr)

Statistikens syfte är att belysa näringslivets struktur med avseende på lönsamhet, tillväxt, utveckling, finansiering och produktion mm. Statistiken redovisas på nationell nivå, branschmässigt avgränsad samt för tillverkningsindustrin även på regional nivå. Strukturstatistiken används främst som underlag för beräkning av national- och finansräkenskaper.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0102

FS Slutdata (FE RR)

Statistikens syfte är att belysa näringslivets struktur med avseende på lönsamhet, tillväxt, utveckling, finansiering och produktion mm. Statistiken redovisas på nationell nivå, branschmässigt avgränsad samt för tillverkningsindustrin även på regional nivå. Strukturstatistiken används främst som underlag för beräkning av national- och finansräkenskaper.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0102

FS Slutdata (FE)

Statistikens syfte är att belysa näringslivets struktur med avseende på lönsamhet, tillväxt, utveckling, finansiering och produktion mm. Strukturstatistiken används främst som underlag för beräkning av national- och finansräkenskaper. Resultaten redovisas per företagsenhet.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0102

FS Slutdata (LVE)

Syftet med statistiken är att belysa näringslivets struktur (exklusive den finansiella sektorn) med avseende på exempelvis lönsamhet, tillväxt, utveckling, finansiering och produktion. Resultaten redovisas för lokala verksamhetsenheter.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0102

FS Slutdata (VE)

Statistikens syfte är att belysa näringslivets struktur med avseende på lönsamhet, tillväxt, utveckling, finansiering och produktion mm. Statistiken redovisas på nationell nivå, branschmässigt avgränsad samt för tillverkningsindustrin även på regional nivå. Strukturstatistiken används främst som underlag för beräkning av national- och finansräkenskaper.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0102

FS Slutdata blankettvariabler (VE)

Statistikens syfte är att belysa näringslivets struktur med avseende på lönsamhet, tillväxt, utveckling, finansiering och produktion mm. Statistiken redovisas på nationell nivå, branschmässigt avgränsad samt för tillverkningsindustrin även på regional nivå. Strukturstatistiken används främst som underlag för beräkning av national- och finansräkenskaper.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0102