Energistatistik flerbostadshus

Energistatistik för flerbostadshus. Syftet med undersökningen är att beskriva areor, uppvärmningssätt och energianvändning i beståndet av flerbostadshus. Statistiken används av de departement och myndigheter m.fl. som har till uppgift att svara för energiförsörjningen, följa energianvändningens utveckling och planera energisparandet inom fastighetsbeståndet.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Energistatistik flerbostadshus har följande subregister:

Energistatistik flerbostadshus

Energiåtgången för flerbostadhus. Energistatistik för flerbostadshus. Syftet med undersökningen är att beskriva areor, uppvärmningssätt och energianvändning i beståndet av flerbostadshus. Statistiken används av de departement och myndigheter m.fl. som har till uppgift att svara för energiförsörjningen, följa energianvändningens utveckling och planera energisparandet inom fastighetsbeståndet.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=EN0101