Socialbidrag

Registret över ekonomiskt bistånd innehåller uppgifter om utbetalda belopp, hushåll och personer som fått ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen eller enligt lagen om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Socialbidrag har följande subregister:

Biståndshushåll

Registret innehåller uppgifter om hushåll som fått ekonomiskt bistånd och/eller introduktionsersättning under året t.ex. utbetalt belopp, antal månader, antal barn mm

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=SO0203

Biståndsmottagare

Innehåller uppgifter om registerledare och personer över 15 år, som under året ingått i ett hushåll som fått ekonomiskt bistånd och/eller introduktionsersättning.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=SO0203

Ekonomiskt bistånd, kvartal

Syftet är att få en snabb belysning av kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=SO0204