Lönestruktur, privat sektor (SLP)

Urvalsregister över löne- och arbetstidsuppgifter för anställda i utvalda företag/organisationer i privat sektor. Uppgifterna används till framställning av statistik om lönestruktur.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Lönestruktur, privat sektor (SLP) har följande subregister:

Lönestruktur, privat sektor

Urvalsregister över löne- och arbetstidsuppgifter för anställda i utvalda företag/organisationer i privat sektor. Uppgifterna används till framställning av statistik om lönestruktur.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AM0103