Företagens utgifter för IT

Syftet är att ta fram skattningar för företagens investeringar i IT. Dessa uppgifter behövs av Nationalräkenskaper och för produktivitetsanalyser. För att uppgifterna skall bli mer jämförbara med övriga länder samlas även uppgifter för företagens totala utgifter för it in.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Företagens utgifter för IT har följande subregister:

Företagens utgifter för IT

Syftet är att ta fram skattningar för företagens investeringar i IT. Dessa uppgifter behövs av Nationalräkenskaper och för produktivitetsanalyser. För att uppgifterna skall bli mer jämförbara med övriga länder samlas även uppgifter för företagens totala utgifter för it in.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0802