Bostadsbyggnad och bygglov

Innehåller uppgifter om alla nybyggda bostäder och lokaler i Sverige som kräver bygglov.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Bostadsbyggnad och bygglov har följande subregister:

Bygglov för bostäder o lokaler

Bygglovsstatistiken omfattar alla nybyggda hus innehållande bostäder och lokaler. Insamlingen av uppgifter är samordnad med uppgiftsinsamlingen till bostadsbyggnadsstatistikens preliminära uppgifter. Syftet med statistiken är att den tillsammans med annan statistik om bl.a. sysselsättning och orderingång skall utgöra en konjunkturindikator för byggsektorn.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BO0101

Nybyggnad av bostäder

Statistiken skall belysa nytillskottet av bostäder med avseende på lägenheternas och husens utformning, samt beskriva regionala variationer.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BO0101