Företagens utländska handelskrediter

Statistiken syftar till att ge kvartalsvisa skattningar av de icke-finansiella företagens handelskrediter mot utlandet.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Företagens utländska handelskrediter har följande subregister:

Företagens utländska handelskrediter

Statistiken syftar till att ge kvartalsvisa skattningar av de icke-finansiella företagens handelskrediter mot utlandet.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0118