Hushållens utgifter (HUT)

Huvudsyftet med undersökningen om Hushållens utgifter är att belysa utgifter för varor och tjänster för olika hushållsgrupper.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Hushållens utgifter (HUT) har följande subregister:

Individ 2021-

Beskriva hushållens utgifter för varor och tjänster för olika hushållsgrupper. Bakgrunduppgifter för hushållet.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=HE0201