Hushållens ekonomi (HEK)

Innehåller uppgifter om hushållens inkomster, skatter, bidrag och avgifter. Syftet är att kartlägga den disponibla inkomstens fördelning bland olika hushåll, belysa inkomststrukturen samt beskriva boendet och boendeutgifterna för hushåll i olika upplåtelseformer.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Hushållens ekonomi (HEK) har följande subregister:

Individer

HEK är en urvalsundersökning som genomförs varje år. Populationen består av samtliga hushåll och individer som var folkbokförda i landet någon gång under undersökningsåret (inkomståret). Som urvalsram används Befolkningsregistret. Urvalet utgörs av individer som är 18 år eller äldre. Både urvalspersonen och de personer som tillhör hans/hennes hushåll ingår i undersökningen.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=HE0103

Kosthushåll

HEK är en urvalsundersökning som genomförs varje år. Populationen består av samtliga hushåll och individer som var folkbokförda i landet någon gång under undersökningsåret (inkomståret). Som urvalsram används Befolkningsregistret. Urvalet utgörs av individer som är 18 år eller äldre. Både urvalspersonen och de personer som tillhör hans/hennes hushåll ingår i undersökningen.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=HE0103